expertise

"We koppelen de onderzoeksresultaten aan een haalbaar en duurzaam advies voor behandeling, restauratie of conservatie. Het resultaat is een overzichtelijk en duidelijk rapport, klaar voor verder gebruik"

Erfgoedonderzoek en advies

We voeren onderzoeks- en studieopdrachten uit voor uiteenlopende klanten die onze passie delen voor geschiedenis en cultuur.

Kerkfabrieken, erfgoedarchitecten, overheidsinstanties, musea, maar ook aannemers of particuliere eigenaars van waardevolle historische collecties of gebouwen kunnen een beroep doen op onze expertise. 

Deze diensten voorzien in je noden voor onderzoek en inzicht- en conceptvorming.  

Bouwhistorisch vooronderzoek

We geven je meer inzicht in de historische achtergrond van het gebouw en geven een gedocumenteerd antwoord op vragen als: Wat is de historische waarde? Welke technieken werden er gebruikt bij de constructie? Welke (bouw)fasen kunnen onderscheiden worden?  Zijn er bepaalde onderdelen doorheen de eeuwen al gerestaureerd of aangepast?

Historisch onderzoek

We brengen heel nauwgezet de geschiedenis van het object of collectie in kaart. Wat is het verhaal erachter? Waar ligt de oorsprong? Wat heeft het door de jaren heen meegemaakt? Al die vragen beantwoorden we in een gefundeerd en aanschouwelijk rapport.

Tijdens een historisch onderzoek brengen we ook de gebreken van object nauwgezet in kaart. Is er schade? En zo ja, wat is de oorzaak van die schade?

Materiaaltechnisch onderzoek

In een materiaaltechnisch onderzoek gaan we dieper in op de technieken en materialen die gebruikt zijn om het onderzoeksobject te creëren. Dit kan gaan over een gebouw of kunstvoorwerp.

We kijken naar de constructie van het object en focussen op de materialen die gebruikt zijn: houten, steen en metaal in de eerste plaats, maar ook bijvoorbeeld het stucwerk en verf worden onderzocht. 

We gaan dieper in op eventuele schade of gebreken en gebruiken de modernste onderzoeksmethoden om elke imperfectie tot in de details te ontleden: dieptesonderingen, scheurmetingen, zoutanalyses, schimmelonderzoek, enzovoort.

Alle resultaten van het materiaaltechnisch onderzoek worden overzichtelijk in kaart gebracht. We koppelen de onderzoeksresultaten aan een haalbaar en duurzaam advies voor behandeling, restauratie of conservatie.

Preventieve conservatie en collectiebeheer

We ondersteunen je bij het beheer van jouw collectie. Samen leggen we de fundamenten voor een duurzaam conservatieplan. We registreren de bestaande stand van zaken en geven je concreet en financieel haalbaar advies over hoe je je waardevolle voorwerpen optimaal kan bewaren.

Meer weten over onze manier van werken?

Ben je voor een onderzoeks- of studieopdracht op zoek naar iemand met onze expertise? Laat snel wat van je horen.

Contacteer ons