expertise

"Bij IPM wordt een biologische aantasting geïdentificeerd en bij de oorzaak aangepakt. De aanwezigheid van houtworm is vaak een symptoom van een onderliggend probleem."

Integrated Pest Management en houtwormbestrijding

Voor een duurzame bestrijding van biologische aantastingen in monumenten of kunstcollecties bieden wij een dienstverlening 'Integrated Pest Management' aan.

'Integrated Pest Management' (IPM) of 'Integrated Pest Control (IPC) zijn termen die afkomstig zijn uit de landbouwindustrie en kent voor de erfgoedsector nog geen sluitende Nederlandse benaming. Het idee achter deze duurzame bestrijdingstechniek is al even eenvoudig als logisch. Door inventarisatie, opvolging en eventuele aanpassingen van de omgeving of het te beschermen object wordt de situatie voor de ongewenste indringer (zoals bijvoorbeeld houtworm) oninteressant. De kolonie zal hierdoor vanzelf afnemen in omvang of zelfs helemaal verdwijnen.

Een aanvaardbare aanwezigheid

Het huidige internationaal gehanteerde uitgangspunt in de sector  is dat een besmetting van een bepaalde ongewenste indringer niet altijd uitgeroeid maar eerder onder een aanvaardbare grens gehouden moet worden. 

Uiteraard is het in sommige gevallen aan de orde om in te grijpen. Voor biologische aantastingen zoals museumkever, houtworm, boktor,... bieden wij alle bestrijdingsmethoden aan: anoxie (de zuurstofarme methode), thermische behandelingen, gifpreparaten en begassingen.

Meten is weten

Wij maken voor zeer uiteenlopende klanten IPM plannen op. Dat kan gaan van een bescheiden collectie tot een totaal kerkinterieur. In praktijk bestaan deze uit verschillende stappen. 

De eerste stap is een identificatie van het probleem. Welke besmettingen worden waar  teruggevonden? Waarom zijn ze succesvol en waarom net op die plaats? Hierbij gaan we uit van onze expertise en metingen die we uitvoeren.

Het probleem bij de wortels aanpakken

Als de problemen in kaart gebracht zijn volgen de praktische ingrepen: het desgevallend aanpassen van de situatie door eenvoudige ingrepen is snel, goedkoop en erg doeltreffend. Dit kan bijvoorbeeld het wegnemen van een vochtbron door lekkages of stijgend vocht, maar ook het ruimen van puin achter een lambrisering zijn.

Op deze manier wordt de oorzaak van het probleem aangepakt en bijgevolg ook de symptomen.

De zachte aanpak: biologische houtwormbestrijding

Remmen bvba is exclusief verdeler voor België van de enige commercieel verkrijgbare biologische bestrijdingsmethode van de kleine houtworm Anobium punctatum. 

Bij deze erg zachte aanpak wordt de sluipwesp Spathius exarator massaal uitgezet. Dit merkwaardige insect ter grootte van een mug heeft zich gespecialiseerd om de kleine houtworm te parasiteren en gaat dus doelbewust op zoek naar infectiehaarden.

Deze techniek is relatief goedkoop, erg doeltreffend en brengt verschillende praktische voordelen met zich mee.

Meer weten over biologische houtwormbestrijding?

Verdelging: als het niet anders kan

In sommige gevallen is vereist een specifieke situatie of de omvang van een infestatie een verdelging van de kolonie houtborende of andere schadelijke insecten. In deze gevallen bieden wij alle gangbare bestrijdingsmethoden aan. Gezien iedere situatie anders is, is geen bestrijding beter dan de andere. Zowel begassingen, anoxie (zuurstofarme methode) en warme luchtbehandelingen hebben voor- en nadelen. Onze voorkeur gaat uitdrukkelijk uit naar de ecologisch verantwoorde alternatieven.