projecten

De dakkap van het stadhuis van Antwerpen

Het in kaart brengen van de staat van het dak

Het stadhuis van Antwerpen wordt in de komende vier jaar stevig onder handen genomen. Onder ontwerpteam 'Huis van de Stad' zal het stadhuis worden omgebouwd tot een duurzaam en open huis waar een politiek beleid wordt vormgegeven, ondergebracht in een icoon van waardevol onroerend erfgoed.
Remmen bvba voerde voor de Stad Antwerpen een onderzoek uit naar de bewaringstoestand van de dakkap, de houten dakconstructie. Doel van het onderzoek: het in kaart brengen van schadefenomenen en hun oorzaken en een waardenstelling van specifieke onderdelen.

In kaart brengen van schadefenomenen

Het belangrijkste onderdeel van de onderzoeksopdracht was het in kaart brengen van schadefenomenen. Waar bevinden zich insecten en of zwammen in het hout? Hoe komen ze daar en hoe worden deze problemen best aangepakt bij de restauratie?

Dit onderzoek kadert in een hele reeks vooronderzoeken die door specialisten worden uitgevoerd en het ontwerpteam van informatie te voorzien om de plannen voor de werken op te stellen.

Hiernaast werden we ingeschakeld om bepaalde onderdelen naar waarde te schatten.

Werken aan UNESCO werelderfgoed

Het stadhuis van Antwerpen is architecturaal icoon van de 16e eeuwse architect Cornelis Floris De Vriendt. Door gans Europa werd het als inspiratiebron gebruikt voor latere openbare gebouwen en is beroemd voor haar typerende 'Florisstijl'. Een zeer geslaagde cocktail van Renaissance uit de Nederlanden met Italiaanse invloeden. Sinds 1999 is het opgenomen in de lijst van het UNESCO-wereldcultuurerfgoed als onderdeel van de groepsinschrijving 'Belforten in België en Frankrijk'

Waardenstelling

De meest ingrijpende veranderingen aan dit iconische gebouw zullen gebeuren op het zolderniveau. Volgens de huidige plannen worden er twee binnendaken gedemonteerd om plaats te maken voor een nieuwbouw mezzanine. Omdat wij tijdens ons uitgebreide onderzoek een zeer goed zicht kregen op de gehele dakconstructie gaven wij ook adviezen omtrent de erfgoedwaarde van bepaalde onderdelen van het dak.