projecten

La Folie Boulart

Een materiaal-technisch onderzoek aan een kasteel in Biarritz

In het kader van de restauratie en herbestemming van het neo-renaissance 'Chateau Boulart' uit 1880 in Biarritz, FR voerde Remmen bvba een uitgebreid materiaal-technisch en valoriserend onderzoek uit. Er werd gezocht naar waardevolle onderdelen en kleurstellingen en er werd een restauratieplan opgesteld voor interieur- en exterieurelementen. Het pand is sinds 1975 beschermd als 'monument historique français'.

Een verborgen muurschildering

Achter een minderwaardig behangsel uit de jaren '20 troffen we een originele olieverfschildering aan uit de originele bouwfase van het kasteel. Deze fries sloot naadloos aan bij de rijkelijk beschilderde plafonds van de aanpalende pronkruimtes op de gelijkvloerse verdieping. Er werd dan ook beslist om de schildering vrij te leggen, loszittende delen te fixeren en te restaureren.

Omvang van de opdracht
  • Lokalisatie van waardevolle elementen
  • Lokalistatie van probleemzones en determinatie van de oorzaken.
  • Link probleemzones met ruwbouw, inclusief advies voor restauratie
  • Opstellen van een restauratieplan, toegespitst op details van interieur en exterieur
  • Uitvoeren van micrografische analyses
  • Uitvoeren van proefrestauraties
  • Opstellen van lastenboekteksten en uitgebreid rapport

Praktisch werk

Voor de praktische uitvoering van de kleurenonderzoeken en proefrestauraties aan de muur- en plafondschilderingen stelde Remmen bvba een team met de juiste specialisaties samen. In totaal werden drie onderzoeksmissies naar zuid Frankrijk georganiseerd om het project tot een goed einde te brengen.