Salle Cousin, Victor Horta

Een vergeten schat uit het oeuvre van een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de art nouveau in België

De wintertuin werd in 1900-1901 ontworpen door Victor Horta in opdracht van Jean Cousin en bevond zich in het Maison Cousin in Sint-Gillis. Het pand werd in 1969 gesloopt om plaats te ruimen voor nieuwe bebouwing. De wintertuin werd gelukkigerwijs voor afbraak gedemonteerd en bewaard in een depot, waar het gedurende meer dan 50 jaar vergeten werd. Inmiddels is het ensemble echter aan een volledige restauratie toe, met het oog op de heropbouw van de wintertuin in een van de zalen van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. 

Voorafgaand aan de daadwerkelijke behandeling, voerden we een beknopt onderzoek naar de afwerking op het hout uit. Uit eerdere analyseresultaten bleek al dat de oudste, nog aanwezige vernislaag vermoedelijk de originele is. Door de uitzonderlijke waarde van dit (relatief) ongeschonden werk van de vermaarde Horta, werd besloten de originele vernislaag zo veel mogelijk te behouden. 

We voerden testen uit voor het vrijleggen van deze originele vernislaag, het bijkleuren of beitsen van het hout waar nodig en de effectieve restauratie van de vernis. Bij lacunes, werd besloten een reconstructievernis aan te brengen, volgens het historische recept van de olieharsvernis.

Alle houtverbindingen worden gecontroleerd en hersteld of aangepast waar nodig. De verdwenen onderdelen worden in essenhout opnieuw vervaardigd, bijgekleurd en afgewerkt met de reconstructievernis. In het najaar 2023 werd al een tijdelijke tentoostelling opgesteld met enkele voorlopig afgewerkte stukken. Het uiteindelijke resultaat zal in de loop van 2024-2025 in het museum gemonteerd en afgewerkt worden. 

Share the Post:

Related Posts