Tiendenschuur, Kasteeldomein Heers

Profane architectuur op een monumentale schaal

In het kader van de restauratie van het kasteeldomein van Heers, werd de tiendenschuur op het domein onderworpen aan een uitgebreide studie.

De tiendenschuur, waarvan de bouw vermoedelijk aan het begin van de 16e eeuw valt te situeren, heeft in haar verleden al enkele verbouwingen en aanpassingen ondergaan. Een beknopt historisch onderzoek kon hier al wat licht op werpen.

De constructie werd onderzocht, waarbij alle onderdelen werden benoemd volgens de gangbare terminologie. De telmerken die op alle onderdelen aanwezig zijn, werden in beeld gebracht en gecontroleerd. Op basis hiervan kon een algemene beschrijving van de constructie en de belangrijkste onderdelen opgesteld worden.

Vervolgens werd de houtconstructie in situ gecontroleerd. Waar toegankelijk werd de houtstructuur van dichtbij bekeken en geëvalueerd met behulp van onder andere weerstandsboringen. Hieruit kon een schadebeeld gedestilleerd worden dat een overzicht moet bieden op de verschillende schadepatronen en aangetaste zones.

Op basis hiervan werd een restauratieconcept en behandelingsvoorstel uitgewerkt die als leidraad moeten dienen bij de toekomstige restauratie van het pand.

Share the Post:

Related Posts