Fysieke ingrepen

Een geïntegreerde behandeling voor een duurzaam resultaat.

Veel insectenaantastingen zijn een symptoom van een achterliggende oorzaak. In monumentenzorg is dit vaak een vochtprobleem of onoordeelkundig toegepaste materialen of restauraties.

We gaan op zoek naar het oorzakelijk verband en gebruiken onze ervaring als materiaalspecialist om de problematische situaties te optimaliseren.

De fysieke ingrepen passen het object of de constructie aan zodat de oorzaak van de aantasting weggewerkt wordt. Denk hierbij aan een demontage van een object om de achterliggende muur te saneren of het inpassen van een ventilatiesysteem achter een lambrisering. Meestal is dit een onderdeel van een restauratiebehandeling.

Share the Post:

Related Posts