Martijn Remmen, Bestuurder & Senior houtspecialist

Ik ben gefascineerd door houtbewerking, -techniek en -technologie. Dakconstructie of schilderij, ik wil begrijpen voor ik doe.

Martijn Remmen studeerde af als master ‘Conservatie en Restauratie’ aan de Artesis Hogeschool te Antwerpen, thans Universiteit Antwerpen. Hier koos hij voor de specialisatie hout en polychromie en studeerde af met de thesis ‘Documentatietechnieken bij onderzoek naar bewerkingssporen op houten objecten’. Een onderzoek over sporen die gereedschappen nalaten tijdens hun bewerkingen, hun documentatie en hoe ze iets kunnen vertellen over hoe een constructie tot stand is gekomen. Hierna studeerde hij verder aan dezelfde instelling in de studierichting Monumenten- en landschapszorg. In het kader van deze opleiding studeerde hij een ruime tijd aan de Università degli studi di Genova in Italië om zich te bekwamen in inzicht en restauratie van bouwkundig erfgoed.

Martijn is geïnteresseerd in historische houtconstructies en objecten en beschikt over jarenlange ervaring in traditionele houtbewerking en innovatieve restauratietechnieken.

Hij publiceerde over uiteenlopende onderwerpen zoals de restauratie van houten dragers van schilderijen, onderzoek en restauratie van kerkmeubilair en hun afwerkingslagen, historisch schrijn- en timmerwerk en geïntegreerde insectenbestrijding.

Share the Post:

Related Posts