Biologische insectenbestrijding

Een natuurlijk en insecticidevrij alternatief.

Remmen BV is exclusief verdeler van een gepatenteerde behandelingsmethode die gebruik maakt van het nuttige insect Spathius exarator voor de bestrijding van de kleine houtwormkever Anobium punctatum en aanverwante soorten.

Wij hanteren hierbij het principe van een geïntegreerde behandeling waarbij verschillende bestrijdingstechnieken kunnen worden gecombineerd. De nadruk bij deze behandelingen ligt op ecologie en opvolging in een langetermijnvisie.

Deze behandelingsmethode is wetenschappelijk uitvoerig gedocumenteerd en beschreven en biedt een  economisch interessant alternatief voor grotere, nagelvaste constructies en moeilijk behandelbare collecties. Als restauratiebedrijf voeren wij deze  insectenbestrijdingen enkel in de erfgoedsector uit.

Contacteer ons voor meer informatie over deze doeltreffende houtwormbestrijding.

Share the Post:

Related Posts