Beweegbare havenbruggen Port of Antwerp-Bruges

Een materiële weergave van de industriële evolutie in het Antwerpse havengebied

De historiek van de Antwerpse haven is lang en vol veranderingen en ontwikkelingen. Dit is ook duidelijk zichtbaar in hun unieke collectie beweegbare havenbruggen. De 23 nog bestaande bruggen overspannen met hun bouwdata wel 150 jaar. 

Om een diepgaand beeld van de individuele bruggen te verkrijgen, werd er een uitgebreide studie uitgevoerd door Remmen BV. Hierin ontrafelden we de volledige historiek van elke brug.

Met als basis archiefonderzoek, werd een materiaaltechnische studie uitgevoerd waarbij de actuele staat van de bruggen vergeleken werd met haar historiek. Deze informatie kon samen met een uitgebreide vergelijkende studie op internationaal vlak bijdragen aan een geargumenteerde en onderbouwde waardenbepaling van de individuele bruggen. De resulterende waardenbepaling kon contribueren aan een geactualiseerde beleidsnota met acht op de erfgoedwaarde van dit waardevol, industrieel erfgoed.

Spreiding van de verschillende brugtypes in de Antwerpse haven.
Share the Post:

Related Posts