Hallen Scheldekaai

Iconische hallen op de Scheldeoever

De hallen of loodsen op de Scheldekaaien in Antwerpen zijn beeldbepalend. De afdaken werden aan het einde van de 19e eeuw opgetrokken tijdens de werken aan de Schelde om havenactiviteiten uit te voeren en goederen op te slaan.

Ter voorbereiding van de restauratie van de hallen op de Jordaenskaai, werd een onderzoek uitgevoerd om de behandeling op punt te stellen. De eerste stap bestond eruit de schadefenomenen aan de hallen in kaart te brengen. Hierbij onderzochten we zowel de kolommen en diens voeten, als de afdaken en frontons uitvoerig.

De verschillende behandelingsmogelijkheden werden op de proef genomen. Zo voerden we enkele lasproeven uit om verschillende creatieve methodes op de proef te nemen. Deze proefstukken werden onderworpen aan tests om de toepasbaarheid en efficiëntie na te gaan. Om de originele afwerking te bepalen werd een kleurenonderzoek van de laklagen uitgevoerd . Daarnaast werkten we nog een model uit voor het testen van de klinknagelverbindingen.

Op basis van het voorgaande onderzoek konden we advies en aanbevelingen naar de uitvoering van de werkzaamheden formuleren.

Share the Post:

Related Posts