De Fortuyn Diest

Een prachtig voorbeeld van 15e-eeuwse, stedelijke vakwerkbouw in het centrum van Diest

De Fortuyn in Diest is een stedelijke vakwerkwoning die dateert van de 15e tot 16e eeuw. Het gebouw heeft in het verleden al heel wat ingrepen en veranderingen ondergaan, maar er zijn desondanks nog originele onderdelen bewaard gebleven.

Het onderzoek naar de houtstructuur heeft in samenspraak met het gelijklopende onderzoek naar de muurschilderingen meer licht op de historiek van het gebouw kunnen werpen. Zo blijken enkele wanden nog de originele, 15e-eeuwse leeminvullingen te bevatten. Ook de houtstructuur zou grotendeels origineel zijn, met op enkele balken en wandvlakken nog historische schilderingen. 

Met behulp van weerstandsboringen en materiaaltechnisch onderzoek, werd een restauratievoorstel opgemaakt met het oog op de toekomstige bewoning van het historische pand. Bij de formulering van het voorstel schonken we ook grote aandacht aan de hoge historische waarde van het gebouw.

Hiernaast volgden we ook de insectenactiviteit in het gebouw op om deze in kaart te brengen. Merkwaardig genoeg werd tijdens de monitoringperiode een immens aantal staalblauwe kever (Korynetes caeruleus) teruggevonden. Deze natuurlijke vijand van houtborende kevers gebruikt de gangen gemaakt door de houtwormlarven om ze te verorberen. Zo werd onverwacht een mooi voorbeeld van een natuurlijke bestrijding van houtwormaantasting teruggevonden.

Uitvlieggaten en boorgangen van houtborende kevers.
Share the Post:

Related Posts