Sint-Catharinakerk Hoogstraten

De bom is door de kerk. Kempense hooggotiek heropgebouwd na oorlogsschade

Al van ver kan je de toren van de Sint-Catharinakerk zien. Hoewel de huidige toren herbouwd is na de schade door de bominslag in Wereldoorlog II, domineert de gotische kerk al sinds de 16e eeuw het Kempische landschap in en rond Hoogstraten. Bijna 70 jaar na de grootschalige restauratie en heropbouw, is de kerk opnieuw aan restauratie toe.

Ter voorbereiding van een grootschalig restauratieproject, werd het volledige interieur van de kerk onderzocht. Remmen BV onderworp de altaren, schilderijen, beelden en het houten kerkmeubilair aan een uitgebreid archivalisch en materiaaltechnisch onderzoek. 

De Sint-Catharinakerk huist een uitgebreide collectie van kostbare en rijkelijk versierde retabels. Daarnaast heeft de kerk naast het huidige, 16e-eeuwse gestoelte ook nog onderdelen van het oudere, 15e-eeuwse gestoelte in haar bezit. 

Ook de uitvoerige praalgraven en epitafen van de ooit invloedrijke families De Lalaing en van Salm werden onderzocht. Op zowel de praalgraven, als op het grote gestoelte werden sporen van polychromie teruggevonden. Het kerkinterieur was vroeger dus vrijwel zeker veel kleurrijker dan vandaag de dag. Tot slot werden de verschillende schilderijen in het interieur onderzocht.

Op basis van de onderzoeken, maakten we voor elk afzonderlijk object een restauratievoorstel op. Het onderzoek dient zo als basis voor de opmaak van het restauratiedossier om de kerk in haar grandeur te herstellen.

Share the Post:

Related Posts