Sint-Martinuskerk Aalst

Een monumentale ode aan de patroonheilige van Aalst 

De Sint-Martinuskerk in Aalst is een mooi voorbeeld van Brabantse gotiek in Oost-Vlaanderen, met een monumentaal interieur dat de impressionante buitengevels kan evenaren. Omdat het kerkinterieur toe was aan een algemene restauratie, werd er een uitgebreide studie uitgevoerd naar de verschillende interieurelementen van het transept.

Na een historische en iconografische studie, onderworpen we de verschillende objecten aan een uitgebreid onderzoek naar de originele materialen en technieken. Vervolgens werden ook de schadefenomenen aan de dragers en afwerkingslagen in beeld gebracht. In sommige gevallen konden bepaalde ingrepen gedateerd worden bij de vergelijking tussen historische beschrijving of beeldmateriaal en de hedendaagse schadefenomenen.

Op basis hiervan stelden we een op maat gemaakt behandelingsconcept en specifiek voorstel voor elk individueel object op. Onze vooronderzoeken vormen de basis voor het bestek voor restauratiebehandeling van deze interieurelementen. 

Share the Post:

Related Posts